ఎర్త్ & ఎన్విరాన్‌మెంటల్ సైన్సెస్

భూమి మరియు పర్యావరణ శాస్త్రాలు భౌతిక శాస్త్రం, రసాయన శాస్త్రం, జీవశాస్త్రం, జంతుశాస్త్రం, జీవావరణ శాస్త్రం, భూగర్భ శాస్త్రం, నేల మరియు వాతావరణ శాస్త్రాలతో సహా విస్తృతమైన విభాగాలను మిళితం చేస్తాయి. భూమి మరియు పర్యావరణ శాస్త్రాలు భూమి మరియు దానిలోని నీటి వనరుల పరిణామం మరియు పెరుగుదల గురించి అంతర్దృష్టులను అందిస్తాయి, సహజ వనరుల నిర్వహణకు అవసరమైన జ్ఞానం. భూమిపై శాస్త్రీయ సమాచారం మరియు పర్యావరణ శాస్త్రాలు నేడు ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న కీలక పర్యావరణ సవాళ్లకు విలువైన పరిష్కారాలను అందిస్తాయి. పరిశోధన మరియు సమీక్ష అంతర్జాతీయ జర్నల్స్ ఆన్ ఎర్త్ & ఎన్విరాన్‌మెంట్ కాలుష్యం, జీవావరణ శాస్త్రం, మొక్కలు, జంతువులు మరియు పర్యావరణ శాస్త్రాలతో సహా వివిధ ఇతివృత్తాలపై ఉద్దేశపూర్వకంగా ఉంటాయి.

ఎర్త్ & ఎన్విరాన్‌మెంటల్ సైన్సెస్