నైరూప్య

Abnormality Classification of Diabetic Macular EDEMA in Retinal Images

Angurajsiva. J, Mrs. S. Vasanthi

Diabetic Macular Edema disease leads to vision loss problem in Diabetic patients. Early detection of Macular Edema in diabetic patients pave a path for prevention from blindness. Diabetic Macular Edema (DME) occurs when blood vessels in the retina of patients with diabetes begin to leak into the macula region of eye. These leakages cause the macula to thicken and swell, progressively leads to vision loss. The automatic detection of Diabetic Macular Edema and classification of DME severity is done in this paper. The Hard Exudates (HE) presence in macula region is detected and the features are extracted. The extracted features are inputised to Adaptive Neuro Fuzzy Inference System (ANFIS) to classify the images as normal and the abnormal image severity levels as mild, moderate and severe.

ఇండెక్స్ చేయబడింది

Academic Keys
ResearchBible
CiteFactor
కాస్మోస్ IF
RefSeek
హమ్దార్డ్ విశ్వవిద్యాలయం
వరల్డ్ కేటలాగ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ జర్నల్స్
విద్వాంసుడు
ఇంటర్నేషనల్ ఇన్నోవేటివ్ జర్నల్ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ (IIJIF)
ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ రీసెర్చ్ (I2OR)
కాస్మోస్

మరిన్ని చూడండి