నైరూప్య

Development and Analysis of Finned Brake Drum Model Using Solidworks Simulation

Bako Sunday, Usman Aminu, Paul O. Yahaya, , Mohammed B. Ndaliman

A brake is a friction device for converting the power of momentum or kinetic energy of a moving vehicle into heat energy by means of friction, thereby decelerating the motion of the vehicle. The heat energy is to be dissipated rapidly in order to control brake fade and brake failure. This can be subdue on brake drums, by providing cooling fins (extended surface) on the outer surface of the brake drums. This paper presents the development and analysis of a modified brake drum model having extended surface (fins) along its circumference. The fins or extended surface are designed to improve the heat dissipation rate from the surface of the brake drums which are convectively cooled by the streams of air flowing on its outer surface. One-fourth of the overall height thickness of the original brake drum model was converted into fins. The simulation carried out on the original and the modified models, shows that the modified brake drum model has a higher circumferential strength and better heat dissipation than the original brake drum model.

ఇండెక్స్ చేయబడింది

Academic Keys
ResearchBible
CiteFactor
కాస్మోస్ IF
RefSeek
హమ్దార్డ్ విశ్వవిద్యాలయం
వరల్డ్ కేటలాగ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ జర్నల్స్
విద్వాంసుడు
ఇంటర్నేషనల్ ఇన్నోవేటివ్ జర్నల్ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ (IIJIF)
ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ రీసెర్చ్ (I2OR)
కాస్మోస్

మరిన్ని చూడండి