నైరూప్య

Implementation of Bus Arbiter Using Round Robin Scheme

Shashidhar R., Sujay S.N., Pavan G.S.

In System on Chip (SoC) buses, intellectual properties (IPs) need to communicate with each other to access the required functionality. When the SoC bus is connected with more IPs, contentions occur while multiple IPs requests the bus at the same time. This makes on-chip bus based communication a major challenge for the system designer in the current SoC technology. The communication architectures must be able to adapt themselves according to the real-time requirements of the IPs. Hence, bus arbiters are proposed.The arbiter block plays important role in the SoC shared bus communication. The masters on a SoC bus may issue requests simultaneously and hence an arbiter is required to decide which master is granted for bus access. Bus Arbiter plays a vital role in handling the requests from the master and responses from slave (like Acknowledgement signal, Retry, etc). The main objective of arbitration algorithms is to ensure that only one master has access to the bus at any given time, all the other masters are forced to remain in the idle state until they are granted the use of the bus.

ఇండెక్స్ చేయబడింది

Academic Keys
ResearchBible
CiteFactor
కాస్మోస్ IF
RefSeek
హమ్దార్డ్ విశ్వవిద్యాలయం
వరల్డ్ కేటలాగ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ జర్నల్స్
విద్వాంసుడు
ఇంటర్నేషనల్ ఇన్నోవేటివ్ జర్నల్ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ (IIJIF)
ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ రీసెర్చ్ (I2OR)
కాస్మోస్

మరిన్ని చూడండి