నైరూప్య

Isolation of Mangiferin from Flowering Buds of Mangifera indica L and its Evaluation of in vitro Antibacterial Activity

Taniya Biswas*, Argha Sen, Rini Roy, Sushomasri Maji, Himangshu Sekhar Maji

Mango (Mangifera indica L) which belongs to the family of Anacardiaceae, is a rich source of biologically active compound mangiferin, which is a natural xanthone C-glucoside. Mangiferin, (1,3,6,7-tetrahydroxy xanthone-C2-b-Dglucoside), has been isolated from various parts of Mangifera indica. Mangiferin is a pharmacologically active phytochemical present in large amount in bark, fruits, roots and leaves of Mangifera indica. Mangiferin has been traditionally used in some parts of world as anti-inflammatory, antibacterial, analgesic, antipyretic, antioxidant, antitumor, antiviral, immunomodulatory, anthelminthic and in obesity treatment. The present work is aimed to isolate mangiferin by column chromatography from the ethanolic extract of flowering buds of Mangifera indica L and assess its antibacterial activity. The conclusive structure of the isolated compound was established using TLC, HPLC, UV/VIS, FTIR and NMR spectral analysis. In vitro antibacterial activity of the isolated mangiferin was studied on Gram positive and Gram negative bacteria by agar disc-diffusion techniques. The solutions of the isolated mangiferin showed activity with regard to various strains of two bacterial species: Staphylococcus aureus (Gram positive) and Salmonella typhi (Gram negative). The present study confirms the antibacterial effect of the isolated mangiferin which could be further processed for its development as an antibacterial agent.

ఇండెక్స్ చేయబడింది

Chemical Abstracts Service (CAS)
Google Scholar
Open J Gate
Academic Keys
ResearchBible
The Global Impact Factor (GIF)
CiteFactor
కాస్మోస్ IF
ఎలక్ట్రానిక్ జర్నల్స్ లైబ్రరీ
RefSeek
హమ్దార్డ్ విశ్వవిద్యాలయం
ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ రీసెర్చ్ (I2OR)
కాస్మోస్
జెనీవా ఫౌండేషన్ ఫర్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్
రహస్య శోధన ఇంజిన్ ల్యాబ్‌లు

మరిన్ని చూడండి