నైరూప్య

Modeling of Vector Controlled Induction Motor in Different Reference Frames

P N H Phanindra kumar, D M Deshpande, Manisha Dubey

This paper describes the various mathematical models of both squirrel cage and wound rotor induction motors in different reference frames with different state-space variables. The work suggests the d-q axis unified approach for both types of induction motors by using the state-space analysis and it is a strong tool in the modeling of the symmetrical induction motors. When an electrical motor is represented as a mathematical model with inputs and outputs, it can be analyzed and described in many ways, considering different reference frames and state-space variables. The applications of each model are also discussed. Models are simulated with MATLAB/SIMULINK software for transient response of the squirrel cage induction motor in terms of electromagnetic torque and rotor angular velocity and results are discussed.

ఇండెక్స్ చేయబడింది

Academic Keys
ResearchBible
CiteFactor
కాస్మోస్ IF
RefSeek
హమ్దార్డ్ విశ్వవిద్యాలయం
వరల్డ్ కేటలాగ్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ జర్నల్స్
విద్వాంసుడు
ఇంటర్నేషనల్ ఇన్నోవేటివ్ జర్నల్ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ (IIJIF)
ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ రీసెర్చ్ (I2OR)
కాస్మోస్

మరిన్ని చూడండి