పీర్ రివ్యూ ప్రక్రియ

ఏదైనా అకడమిక్ జర్నల్ కోసం పీర్ రివ్యూ అనేది ప్రధాన నాణ్యత నిర్వహణ కొలత. ఈ ప్రక్రియలో, సంబంధిత రంగాలలోని నిపుణులు దాని రచన, దాని సాంకేతిక కంటెంట్ యొక్క ఖచ్చితత్వం, దాని డాక్యుమెంటేషన్ మరియు క్రమశిక్షణపై దాని ప్రభావం మరియు ప్రాముఖ్యతతో సహా ప్రతి కోణం నుండి పండితుల పనిని విశ్లేషిస్తారు.