నైరూప్య

Parameters of Hip Joint on Human Cadavers

C Lavanya Varma, PK Raju and T Rajeshwari

In 60 human cadavers which were embalmed, with the soft tissue in situ, the vertical diameter of head of femur, diameter of acetabulum and the depth of acetabulum were studied. The mean vertical diameter of head of femur was found to be 44.49 mm on right side and 44.92 mm on left side in males . The same was found to be 39.65mm on right side and 39.28 mm on left side in females. This parameter is useful in sex determination. The mean diameter of acetabulum was found to be 45.38 mm on right side and 45.54 mm on left side in males. While in females it was found to be 40.47mm on right side and 40.18 mm on left side. The measurements were found to be significantly greater in males than females. The vertical diameter of head of femur was lesser than the diameter of acetabulum in all cadavers hence accounting for the rarity of osteoarthritis of hip joint in Indians. The mean depth of acetabulum was 28.09 mm on right side and 28.49 mm on left side in males .The same was found to be 27.12 mm on right side and 26.77 mm on left side in females. The present parameters will not only assist forensic experts for sex determination but will also assist biomedical engineers to construct suitable prostheses of hip joint. Knowledge of these parameters will also helping better understanding of aetiopathogenesis of osteoarthritis of hip joint.

ఇండెక్స్ చేయబడింది

Chemical Abstracts Service (CAS)
Index Copernicus
Google Scholar
Academic Keys
ResearchBible
CiteFactor
కాస్మోస్ IF
RefSeek
హమ్దార్డ్ విశ్వవిద్యాలయం
విద్వాంసుడు
ఇంటర్నేషనల్ ఇన్నోవేటివ్ జర్నల్ ఇంపాక్ట్ ఫ్యాక్టర్ (IIJIF)
ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఆర్గనైజ్డ్ రీసెర్చ్ (I2OR)
కాస్మోస్
జెనీవా ఫౌండేషన్ ఫర్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్
రహస్య శోధన ఇంజిన్ ల్యాబ్‌లు
యూరో పబ్

మరిన్ని చూడండి