బ్రోన్కైటిస్_మరియు_బ్రోన్కియోలిటిస్

బ్రోన్కైటిస్ మరియు బ్రోన్కియోలిటిస్ వైరస్లు మరియు బ్యాక్టీరియా వల్ల వస్తుంది. బ్రోన్కైటిస్ ఇన్ఫ్లుఎంజా, రుబియోలా, రుబెల్లా, పెర్టుసిస్, హెర్పెస్ సింప్లెక్స్ వైరస్, రైనోవైరస్, స్కార్లెట్ ఫీవర్ మరియు టైఫాయిడ్ జ్వరం, హెచ్ ఇన్ఫ్లుఎంజా మరియు ఎస్ న్యుమోనియా వంటి వైరల్ ఏజెంట్ల ద్వారా ఎగువ శ్వాసకోశ సంక్రమణ యొక్క వాపును కలిగిస్తుంది. బ్రోన్కియోలిటిస్ అనేది వైరల్ శ్వాసకోశ వ్యాధి లేదా శ్వాసనాళ చెట్టు యొక్క వాపు మరియు ఇది ప్రధానంగా శ్వాసకోశ సిన్సిటియల్ వైరస్ వల్ల వస్తుంది. పారాఇన్‌ఫ్లూయెంజా వైరస్‌లు, ఇన్‌ఫ్లుఎంజా వైరస్‌లు మరియు అడెనోవైరస్‌లు (అలాగే అప్పుడప్పుడు M న్యుమోనియా) సహా ఇతర వైరస్‌లు కూడా బ్రోన్కియోలిటిస్‌కు కారణమవుతున్నాయి.