క్లినికల్ కేర్ ఫార్మసీ

క్లినికల్ కేర్ ఫార్మసీ అనేది సైన్స్‌లో ఒక శాఖ, ఇక్కడ ఔషధ నిపుణులు రోగులకు వైద్యం యొక్క వినియోగాన్ని క్రమబద్ధీకరించే మరియు శ్రేయస్సు, ఆరోగ్యం మరియు అనారోగ్య విరక్తిని అభివృద్ధి చేస్తారు.