బయోస్టాటిస్టిక్స్

బయోస్టాటిస్టిక్స్ అనేది జీవశాస్త్రం, ప్రజారోగ్యం మరియు ఇతర ఆరోగ్య శాస్త్రాలలో రూపొందించబడిన శాస్త్రీయ డేటా యొక్క సరైన వివరణకు బాధ్యత వహించే గణాంకాల శాఖ. ఇది సహసంబంధం మరియు కారణానికి మధ్య తేడాను గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది మరియు అవి పొందిన జనాభా గురించి తెలిసిన నమూనాల నుండి చెల్లుబాటు అయ్యే అనుమితులను చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.


అనువర్తిత గణితంలో బయోస్టాటిస్టిక్స్ అడ్వాన్స్‌ల కోసం సంబంధిత జర్నల్‌లు , అమెరికన్ జర్నల్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్, అన్నల్స్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ స్టాటిస్టిక్స్, ఏషియన్ జర్నల్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్, బనాచ్ జర్నల్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ అనాలిసిస్, బులెటిన్ ఆఫ్ కంప్యూటేషనల్ అప్లైడ్ మ్యాథమెటిక్స్ (బుల్లామా)