అవకలన సమీకరణం

అవకలన సమీకరణం అనేది గణిత సమీకరణం, ఇది దాని ఉత్పన్నాలతో కొంత ఫంక్షన్‌కు సంబంధించినది. అప్లికేషన్‌లలో, ఫంక్షన్‌లు సాధారణంగా భౌతిక పరిమాణాలను సూచిస్తాయి, ఉత్పన్నాలు వాటి మార్పు రేటును సూచిస్తాయి మరియు సమీకరణం రెండింటి మధ్య సంబంధాన్ని నిర్వచిస్తుంది.  

 డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కోసం సంబంధిత జర్నల్‌లు 
J అవర్నల్ ఆఫ్ నాన్‌కమ్యుటేటివ్ జామెట్రీ , జర్నల్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ థియరీ, జర్నల్ ఆఫ్ జామెట్రిక్ అనాలిసిస్, డిస్క్రీట్ అండ్ కంప్యూటేషనల్ జామెట్రీ, బీజగణిత మరియు జ్యామితీయ టోపోలాజీ, యూరోపియన్ జర్నల్ ఆఫ్ కాంబినేటర్